FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SATU USAHA BERTERUSAN KE ARAH MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONI DARI SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI, DAN JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN
MISI SEKOLAH

MELAHIRKAN MODAL INSAN CEMERLANG MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI BERLANDASKAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

24 Ogos 2009

D'SMK KOTA MARUDU

Read more...

AKTIVITI MASA CUTI D SMK KOTA MARUDU

Read more...

23 Ogos 2009

SAMBUTAN KEMERDEKAAN D SMK KOTA MARUDU

Read more...

12 Ogos 2009

KAMPUS ASTRO DI SMK KOTA MARUDU


Read more...

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP