FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SATU USAHA BERTERUSAN KE ARAH MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONI DARI SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI, DAN JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN
MISI SEKOLAH

MELAHIRKAN MODAL INSAN CEMERLANG MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI BERLANDASKAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

09 Januari 2010

SATU PERMULAAN YANG BAIK

Sesi persekolahan bermula dengan baik. P n P bermula dari hari pertama lagi. Nampaknya para warga SMKKM bersedia untuk memulakan sesi baru ini dengan penuh keyakinan dan azam yang baru. Walaupun kesibukan berkaitan dengan sukan sekolah namun ia tidak mengganggu proses pembelajaran di dalam kelas.

Ibu bapa nampaknya masih berusaha untuk memindakan anak2 mereka ke sekolah ini. Hampir setiap hari, didapati ada saja ibu bapa yang berurusan dengan HEM. Selain itu, waris pelajar Tingkatan 4 yang tidak tersenarai dan memerlukan waris datang, juga ada. Ada waris yang mengeluh namun harus diakui bahawa pihak sekolah ada peraturannya.


0 ulasan:

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP