FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SATU USAHA BERTERUSAN KE ARAH MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONI DARI SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI, DAN JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN
MISI SEKOLAH

MELAHIRKAN MODAL INSAN CEMERLANG MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI BERLANDASKAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

16 Ogos 2010

PEPERIKSAAN EXCEL SPM 2010

Minggu ini merupakan minggu peperiksaan Excel bagi pelajar SPM 2010. Peperikasaan/ujian Excel ini penting bagi para pelajar, bagi tujuan penilaian persediaan mereka bagi menghadapi SPM sebenar. Pihak pentadbir berharap semua pelajar mengambil berat ujian excel ini. Pelajar SPM adalah wajib untuk menduduki ujian ini.

0 ulasan:

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP