FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SATU USAHA BERTERUSAN KE ARAH MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONI DARI SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI, DAN JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN
MISI SEKOLAH

MELAHIRKAN MODAL INSAN CEMERLANG MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI BERLANDASKAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

22 Jun 2009

Kenaikan pangkat DG41 ke DG44

SMK KOTA MARUDU: Seramai 11 orang guru disekolah ini memdapat tawaran untuk perubahan gred. Kenaikan ini adalah khusus untuk mereka yang mengajar di kelas tingkatan enam. Ini merupakan satu berita baik untuk golongan pendidik. Adalah menjadi harapan, kenaikan gred ini akan memotivasikan guru-guru untuk melahirkan pelajar yang seimbang dan seterusnya menjadi insan yang berguna sejajar dengan prinsip Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Tahniah

0 ulasan:

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP