FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SATU USAHA BERTERUSAN KE ARAH MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONI DARI SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI, DAN JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN
MISI SEKOLAH

MELAHIRKAN MODAL INSAN CEMERLANG MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI BERLANDASKAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

22 Jun 2009

PENGURUSAN MASAPenolong Kanan 1, En Taulani Tukiran berkata para pelajar haruslah pandai dalam pengurusan masa. Ketidakcekapan dalam pengurusan masa ini banyak memberikan kerugian kepada pelajar. Contoh semasa awal pagi, pelajar sebolehnya hadir atau sampai ke kelas sepuluh minit awal. Dengan itu, para pelajar akan dapat memulakan sesi pembelajaran tepat. Begitu juga dengan masa pulang, pelajar hanya boleh keluar selepas masa yang ditetapkan. Kecekapan dalam pengurusan masa akan memberi kesan yang baik kepada diri pelajar sendiri. Beliau akan memastikan pada masa akan datang situasi ini tidak berlaku lagi. Beliau juga berharap para ibu bapa pelajar dapat berkerjasama untuk memastikan kedatangan pelajar kesekolah dipantau. Tanpa kerjasama dari semua pihak pasti masalah ini akan berlarutan.

0 ulasan:

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP